Skal undersøke bompengeselskapet

Kontrollutvalget i Kristiansand har enstemmig gitt Kristiansand Revisjonsdistrikt i oppdrag å undersøke avtalen Kristiansand Bomselskap har med Esso Mastercard.