• FOTO: Håvard Bjørnevik

Villsaumysteriet i Tveit endelig oppklart

Villsauene som var søkk borte for bonde Karl Yngve Kristensen i Tveit er kommet til rette.