Trevarefabrikken på Vatnestrøm i drift igjen

Hjørnesteinsbedriften Vatnestrøm Trevarefabrikk i Iveland har startet opp igjen virksomheten med nytt navn, etter konkursen i slutten av juli.