Kastet seg på sjøen i Mandal

En 39 år gammel mann fra Mandal var lite interessert i å la seg redde etter å ha havnet i sjøen.