De fleste har fått posten

Ifølge Posten Norge AS har de aller fleste i Agder fått posten på tross av vanskelig fremkommelighet lørdag.