MILD TVANG: - Jeg ser at det kan oppleves som en straff for de som ikke ønsker å sortere, men de skjønner det etter hvert, sier daglig leder i Avfall Sør, Sigurd Tvedt, om at de som tømmer brun dunk færre enn 12 ganger i året må innbetale denne differansen det påfølgende året. Foto: Torstein Øen

KRISTIANSAND: — Dette er en mild tvang fra vår side. Vi vil unngå at folk hiver alt avfallet i grå dunk, sier daglig leder i Avfall Sør, Sigurd Tvedt.

Nylig er det gått ut faktura til beboerne i Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen for første kvartal 2013. Dersom du har tømt den brune dunken færre enn 12 ganger i fjor, blir du belastet ekstra for dette nå, med en avregning på fakturaen din.

Det reagerer Tormod Grindheim (23) på. Kristiansanderen må ut med 242,50 kroner ekstra som følge av at han bare har tømt dunken to ganger i fjor, en gang i juli og en gang i september.

— Jeg synes det er urimelig at man skal bli straffet for å være flink til å avfallssortere. Jeg bor alene i en liten leilighet, og har generelt lite matavfall. Jeg er flink til å spise opp fra tallerkenen, og jeg har mest plast og papiremballasje som jeg legger i grå og i grønn dunk. Jeg synes det blir helt feil å betale for en tjeneste man ikke benytter seg av, forfekter han.

Flere klager

Ifølge Avfall Sør er ikke Grindheim alene. I fjor var det 1800 av de 47.000 abonnentene i regionen som ikke satte ut brun dunk til tømming minst 12 ganger.

— Hvert år er det noen som klager på denne ordningen. De er kanskje ikke klar over at vi har praktisert det slik i Kristiansand helt siden 2003, og i de tre andre kommunene siden 2010. Jeg ser at det kan oppleves som en straff for de som ikke ønsker å sortere, men de skjønner det etter hvert, sier Sigurd Tvedt.

Renovasjonsleder i Avfall Sør, Frode Rosland, supplerer:

— Når det er kaldt ute, er det helt greit at det går noen uker mellom hver gang folk vil ha matavfallet tømt. Men om sommeren bør den brune dunken tømmes hver uke, hvis ikke blir det fort larver i den.

Det bestrider Tormod Grindheim:

— Jeg bruker den brune dunken lite om sommeren også, og når jeg gjør det, så spyler jeg den etter tømmingen. Jeg har aldri sett snurten av en larve der, mener han.

Nedgang i matavfallstømming

I 2012 satte menigmann i de fire Avfall Sør-kommunene den brune dunken ut til tømming gjennomsnittlig 17 ganger. Selv om antall kilo søppel per innbygger i Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne er tredoblet siden 1992, har mengden tømt matavfall gått ned rundt 20 prosent de siste tre årene.

— Det kan henge sammen med at folk er blitt flinkere til ikke å kaste mat eller at de lager mindre mat selv. Jeg har ikke inntrykk av at folk feilsorterer noe mer fra brun til grå dunk nå enn tidligere, sier Sigurd Tvedt.

Han opplyser også at Avfall Sør har en medarbeider som besøker folk som sjelden eller aldri setter ut søpla til tømming.

— Vi driver ikke noe politivirksomhet, men vår medarbeider, som går sin runde en gang i uka, informerer om hvorfor de bør kildesortere og spør hvorfor de sjelden har gjort det hittil. Det pleier å løse seg greit, forteller Tvedt.

Ifølge hans kollega Frode Rosland er å kaste matavfall i do, grave det ned, la husdyr spise det, brenne det eller å kompostere det i stuens blomsterpotte blant alternativene til de abonnentene som skyr brun dunk.