• Denne narkotikaen, som var gjemt i seteryggen på en bil med polakker, og annen narkotika blir jevnlig beslaglagt hos tollvesenet i Kristiansand. FOTO: Tollvesenet

Flere små, men ingen store narkotikabeslag til nå i år

I motsetning til tidligere år, har tollvesenet i Kristiansand ikke gjort noen store beslag på narkotika hittil i år.