Lokalt

Sterkt bekymret for drikkevannet

Grunneierne Jan Henrik Rosland og Jon Arnfinn Jakobsen (t.v.) ved Mandals framtidige reservedrikkevann, Moslandsvannet. De spør seg om lokalpolitikerne setter sikkerheten for vannet høyt når lengden på en tunnel skal bestemmes på ny E 39. Foto: JARLE R. MARTINSEN