Lokalt

Frykter helge­utfarten på riksvei 9

foto
Fredag aksjonerte beboere på Ose ved riksvei 9 for synliggjøre behovet for 60-sone på strekningen fra Ose bru til butikken. Utkjørselen fra Ose bru er midt i en slak sving og skaper ofte trafikkfarlige situasjoner, ifølge beboerne. Fra venstre Anne Løyland og Dreng Ose med Gunnar Åmund Løyland Ose (6 år) foran seg, Andres Helle, Torhild Austad og Ove Austad. Foto: Eirin Margrethe Fidje