Kommunen avslutter testre­gime: Elever må i karan­tene

foto