• Frps Helene Fredheim (tv) er sterkt imot å gi ni millioner til enda et forskningsprosjekt om dårlige levekår i Agder og er ikke interessert i å støtte Agderprosjektet. Benedichte Limmesand Hellestøl (H) er også kritisk til prosjektet, mens partikollega Sigrid Tufteland (midten) gikk inn for å støtte prosjektet der målet er mer læring i barnehagen.

Vil ikke bruke millioner på mer levekårsforskning

Mer læring i barnehagen skal gjøre barn mer likestilte når de begynner på skolen og bedre levekårene på sikt. Men et flertall av politikerne i Vest-Agder er negative til det de mener er unødvendig pengebruk.