• TRE GENERASJONER: De eldre venndølene som har Venneslastua som sin møteplass mener kvinnens rolle ble tydeligere først etter annen verdenskrig. Vikarierende daglig leder Hilde Voreland (t.h.) og KrF-politiker Celina Hagen (midten) har vokst opp i et mer likestilt Norge. Fra venstre Signy Wilhelmsen, Klara Johansen, Odd Torsøe og Gerd Try Gundersen. FOTO: Tore André Baardsen

- Vi hadde ikke mye vi skulle sagt

De vokste opp med grunnlovsendringen som skulle likestille kvinnen med mannen. På Venneslastua mener man forandringen først kom etter krigen.