Pengedryss til Lister

Helsenettverk Lister har fått innvilget over 3 millioner kroner i tilskudd til ulike prosjekter i løpet av den siste uken.