• Det er en tid for alt, konstaterer Reidun Haaland Knudsen og Jan Nordstokkå FOTO: Helge Njål Jacobsen

Gjenbruk av bedehuset

Alt har sin tid, som det står i Skriften. For bedehuset Betania i Skarveien i Høllen varte den i over hundre år, hvis vi også regner med det gamle som sto der før.