• Hannah Dybesland er sykepleier og ønsker at det skal opprettes en egen havarikommisjon etter feilbehandling i helsevesenet. Hun mistet selv sin mor på sykehus der omstendighetene ble gjenstand for kritikk fra helsetilsynet FOTO: Jarle R. Martinsen

Sykepleier krever havarikommisjon

Sykepleier Hannah Dybesland mistet sin mor etter behandling på sykehus. I ettertid ble omstendighetene rundt dødsfallet kritisert av helsetilsynet.