• I 2017 starter byggingen av ny bro mellom disse broene. I 2019 skal deler av den nye broa være åpen for trafikk, og den gamle Varoddbrua skal rives. FOTO: Anne Smith Lorentz

Pensjonist på overtid

Holdbarhetsdatoen gikk ut for åtte år siden. Nå er det klart at Varoddbrua skal rives i 2019. Arbeidet med ny bro starter i 2016.