• Prosjektet med ny svømmehall har en kostnadsramme på 130,5 millioner kroner. En ny anbudsrunde, som nå er lyst ut, vil vise om prisen blir lavere eller høyere. FOTO: Egerdahl & Nordbø AS

Byggestart for svømmehallen i desember

Vennesla kommune har på nytt lyst ut jobben med å bygge den nye svømmehallen i bygda.