• STOPPER TRAILERE: Statens vegvesen og overingeinør Gulleik Vatnebryn på Rige i Kristiansand.

To øst-europeiske trailere fikk kjøreforbund

Latvisk sjåfør ikke i stand til å legge på kjettinger.