Lovsang, en trussel mot salmer?

— Domkantoren bruker begrepet «en lydmessig rus....» om lovsang. Hvordan tror du det ble oppfattet da pipeorgelet ble tatt i bruk? skriver Jarle Børnes på fvn.no sitt debattforum.