Økt trusselfare mot Mette-Marit og kongefamilien

Sikkerhetspolitiet slår fast at kronprinsesse Mette-Marit og resten av den norske kongefamilien må regne med å bli utsatt for trusler og plagsom atferd fra enkeltpersoner og grupper.