BIRKENES KOMMUNEHUSETKaffe, mat, prat og underholdning. Hver onsdag trommes det sammen til eldretreff på Birkeland. — Vi pleier å gå her hver onsdag. Det er veldig trivelig og et flott tiltak, synes Else Haug, Anne Johansen, Hjørdis Franksson og Johanne Mo.I går var det Eli Glidje som underholdt med sang og morsomme historier i kantina på kommunehuset. Og latteren satt løst da Glidje fortalte Kjutta-skrøner og vittige barnehistorier.I over 25 år har Kristine Foss arrangert onsdagstreff på Birkeland. Og i svært mange av disse årene har også Martha Johansen hjulpet til.- Vi har et variert program og alltid kaffe og mat. Vi pleier å være rundt 50 her, forteller Martha Johansen.Seks forskjellige foreninger bytter på å lage mat til eldretreffet, og i går var det Bygdekvinnelaget som stod for serveringen. - Foreningene gjør en kjempejobb, skryter Martha Johansen og Kristine Foss.MERETE MOEN