Når en religion eller tradisjon pålegger mennesker å dekke til ansiktet, blir det på en måte det samme som å ta fra dem identitet.