Svindlet Aetat for 50.000

En 35 år gammel mann fra Kristiansand er dømt til 36 dagers ubetinget fengsel for å ha forledet Aetat til å utbetale han nærmere 50.000 kroner for mye i arbeidsledighetstrygd.