• SKAL OPPGRADERES: Holdeplasser, tilrettelegging av Metronett og opplæring av sjåfører er noe av det som skal gripes fatt i etter et tilskudd på nærmere 7 millioner kroner til kollektivtrafikken på Sørlandet. FOTO: Amund Hestsveen

Ruster opp kollektivtrafikken for nær 7 mill.

Samferdselsdepartementet bevilger 50 millioner til kollektivtrafikken på landsbasis. Nærmere 7 millioner kroner av disse skal brukes for å ruste opp kollektivtrafikken på Sørlandet. Se tildelingen her.