Tatt på fersk gjerning

Ble tatt på fersk gjerning da han forsøkte å foreta et brekk.