RUSSLAND MOSKVATsar Vladimir som etterfølger for president Putin?Neppe.Men sterke politiske krefter arbeider i øyeblikket med å sikre Vladimir Putin en «særlig status», når han i mars neste år i henhold til forfatningen må fratre som Russlands president etter to perioder som landets øverste leder.Det er den innenrikspolitiske koordinator for Putins støtteparti Forent Russland, Abdul-Khakim Sultygov, som i uken som gikk som har satte fram forslaget til at en «borgerpakt» mellom alle politiske partier og regjeringsinstitusjoner skal sikre «en nasjonal leder» som det grunnleggende elementet i en ny statsform. Symbol.

— Selv om en nasjonal leder ikke er alminnelig for land med utviklede, demokratiske strukturer, er det konstitusjonelle monarki i en rekke vestlige demokrater symbolet på nasjonal enhet, lød det temmelig rett ut fra Sultygov ifølge Moskva-avisen Kommersant. Han tilføyde at presidentvalget i mars «bør sikre seier for Putins plan og Putins etterfølger».- Dette er Sultygovs personlige mening. Det er spørsmålet om en slik status kan formaliseres, skyndte Kremls-talsmann Dmitrij Peskov seg å si til russisk presse samtidig med at han bekreftet at «Putin vil spille en viktig rolle i det offentlige liv også etter at han er fratrådt». En ledende funksjonær i Forent Russland, Natalja Narotjnitskaja, sier at «Putins omdømme behøver ikke en borgerpakt for å fastholde hans innflytelse på vårt land».Sultygov fastslo like så hurtig at «Putin er ingen monark, men han fortjener all den respekt han kan få». Han henviste heretter til den status som kjennetegnet vestlige statsledere som den amerikanske president Franklin D. Roosevelt under 2. verdenskrig og Frankrikes mangeårige president, Charles de Gaulle. Putin STATSMINISTER.

«Putins plan - Russlands triumf» lyder teksten på en store valgplakater i den russiske hovedstaden foran parlamentsvalget den 2. desember sammen med plakater med portretter av alminnelige russere som med en stemmeurne i det russiske flaggs farger i bakgrunnen med fast og tillitvekkende blikk kikker ut på tilskueren og uttaler: - Jeg er borger - jeg stemmer. Det står ikke på plakatene hvem de vil stemme på - men neppe noen er i tvil om at der menes Putins støtteparti.Presidenten selv gjorde det for kort tid siden klart at han ikke har til hensikt å trekke seg ut av politikken, selv om han må fratre som president. Han stiller opp som nummer en på Forent Russlands liste til parlamentsvalget. Partiet ligger an til sammen med et annet nydannet Putin-tro parti, Rettferdig Russland, til en samlet seier på minst 65 prosent av stemmene, viser meningsmålinger. Dette betyr at Putin vil kunne sette seg i stolen som landets nye statsminister.Heretter vil han utpeke sin egen kandidat til det etterfølgende presidentvalget. Denne vil så med overveiende sannsynlighet bli valgt med stort flertall, og da vil Putin som regjeringssjef i realiteten stadig være landets leder. Og dermed vil kan kunne stille opp igjen til presidentvalget i 2012 for enda to perioder. Tsar-tradisjonen.

Men det er altså mennesker i Forent Russland som synes å stile høyere enn å se Putin som «bare» folkevalgt president. Tsar-tradisjonen er lang og dyptgående i det russiske samfunnet.Det understrekes ikke minst av filmen «1612», som i øyeblikket vises over hele Russland og omhandler begivenhetene som der for 400 år siden sikret det russiske tsar-veldet... Filmen forteller om den folkelige oppreisning som i 1612 drev den polsk-litauiske hæren ut av Russland og med innsettelsen av tsardynastiet Romanov avsluttet en mørk periode i Russlands historie, kjent som «Problemenes tid».Putin, som i meningsmålinger scorer en popularitetsrate på omkring 80 prosent, har selv for to år siden innført en ny, offisiell helligdag til minne om seieren i 1612. Den faller på den 4. november - til avløsning for den 7. november, som tidligere ble feiret som årsdagen for den bolsjevikiske revolusjonen i 1917.Det ER altså et eller annet med disse tsarene.Tekst: Niels JürgensenJyllands-Posten