ÅRHUS En uavhengig rapport fastslår at SAS begikk «alvorlig pliktforsømmelse» ved å unnlate å informere om en rekke flygerfeil i en rapport om en ulykke i 2005.244 passasjerers liv var i fare da tre SAS-flygere feilberegnet situasjonen da et Airbus A-340-fly slo nedi med halen da det tok av fra flyplassen i Shanghai.Men i den interne rapporten til myndighetene unnlot SAS å informere om en lang rekke feil som flygerne gjorde, skriver Jyllands-Posten.SAS avviste myndighetenes krav om utdyping av rapporten med flere opplysninger, og i stedet ble den norske sikkerhetseksperten og tidligere SAS-kapteinen Kjell Klevan engasjert til å lage en uavhengig rapport.I rapporten, som ble ferdig i februar i år, fastslår Klevan at SAS brøt de internasjonale luftfartsreglene, som kalles JAR-OPS.Uhellet skyldtes at flygerne tastet inn feil data i datamaskinen slik at flyets hale slo nedi bakken under avgang og det oppsto en åtte meter lang flenge i skroget.Det er faste prosedyrer for hva flygerne skal gjøre ved slike uhell, men flygerne fant ikke prosedyrene i flyets manual og fortsatte derfor å fly i tre og en halv time med et fly som ikke var flygedyktig.I sin rapport skriver Klevan at det har vært tester som viser at flygere som ikke kjenner til flytypen eller dens manualer, likevel kunne finne sjekklisten på 32 sekunder. SAS avviste rapporten fordi den var utarbeidet halvannet år etter uhellet. Myndighetene godtok dette, men ville likevel ha SAS med på en kvalitetssikring for å unngå at lignende uhell inntreffer igjen. SAS' svar på det var at det ikke var noe nytt i rapporten som kunne bidra til deres arbeid med sikkerheten.©NTB