KRISTIANSAND Det kommer fram i rapporten om barnehjemmene i Kristiansand, som ble lagt fram i går.— At det har skjedd helt fram til 78/79, overrasker meg. Jeg trodde de som jobbet der da var mer utdannet og hadde mer vett, sier Øistein Hatlebakk.Han var på Solholmen barnehjem på 50 og 60-tallet og er nå sentral i «Støttegruppa for voksne med frastjålet barndom». Han er overrasket over både omfanget av mishandling og omsorgssvikt og at det varte så lenge, OVERGREP.

Både på Frelsesarmeens barnehjem Trygg Barnehjem og Furuheimen Barnehjem som Norsk misjon blant hjemløse drev, var fysisk avstraffelse vanlig helt fram til slutten av 70-tallet.Tidligere barnehjemsbarn har fortalt at de ble slått med både bjørkeris og lærreim, selv om slik avstraffelse ble forbudt allerede i 1953.- Det var en total mangel på kontroll. Derfor kunne barnehjemmene fortsette med en praksis der fysisk avstraffelse var vanlig, sier Egil Launes, som har vært med i utvalget som har utarbeidet rapporteten.Verst var det på 50- og 60-tallet. Fysisk avstraffelse og andre overgrep var vanlig på så å si samtlige barnehjem. Aller verst var det på Kristiansand Barnehjem i Skippergata og på barnehjemmet Barnekrybba i Christian IV gate på 50-tallet.- Her var slag og juling dagligdags, og barna levde under et daglig press, sier utvalgsleder Anita Jarvoll Hekneby.Ut over på 70-tallet, bedret det seg. Da ble det mer vanlig med treårige fagutdanninger, og kontrollene ble bedre. FORTSETTER.

Granskingsutvalget har intervjuet 81 tidligere barnehjemsbarn. De har fått hver sin mappe der intervjuet er skrevet ut. Det vil de ha med seg når de skal legge fram sine saker for Kristiansand kommunes erstatningsutvalg.Kommunen, som må ta det moralske ansvaret for det som har skjedd, har satt av 50 millioner til erstatning. - Det offentlige, det vil si kommunen, har sviktet. Vi håper denne rapporten og utbetalingen av erstatning kan være med på å avslutte dette mørke kapittelet, sier varaordfører Mette Gundersen (Ap).Granskingen fortsetter i resten av Agder. Samtlige kommuner bortsett fra Arendal og Froland har sagt ja til å være med på videre gransking, og å gi oppreisning til tidligere barnehjemsbarn.Tekst: Erlend Olsbu og Kjetil Reite