• ELEKTRISK: Fiskebiolog Tom Arild Homme med elektrisk fiskeapparat på jakt etter ugrasfisken ørekyt i Otra sør for Langeid i Bygland. Kollega Arne Vethe følger ivrig med. FOTO: Johs. Bjørkeli

Gir ørekyt strømsjokk

Før helgen jaktet fiskebiologer på den fryktede ugrasfisken ørekyt i Otra. Fiskeredskapen var elektrisk strøm.