• PROTESTERER: Folk i Bergshaven gikk mann av huse i går ettermiddag for å protestere på planene om småbåthavn i boligområdet deres. Velforeningsformann Roger Solheim holdt en kort appell i veikrysset mellom Luntevigveien og Bergshaven. FOTO: Torstein Øen

Vil ikke ha småbåthavn i boligområde

100 personer møtte opp for å protestere mot planene om småbåthavn i Bergshaven boligområde.