Vi trener mer, men blir feitere

Vi mosjonerer mer, men vi blir feitere. Det viser Levekårsundersøkelsen for 2005.