- Brevet skulle brukes

Stikk i strid med svoger og professor Harald Knudsen sier den oppsagt kommunelegen Vidar Toreid at brevet var skrevet for å brukes i kampen.