Lørdag 25. august

I løpet av natt til lørdag fyllekjørte sørlendinger med både båt og bil.