Bensinkrig i Arendal

Åpningen av ny, selvbetjent stasjon presset bensinprisen under 10 kroner.