• FOTO: Amund Hestsveen

Går mot sammenbrudd

Rushtrafikken i Kristiansand sprenger veinettet. Det blir verre og verre dag for dag.