Reidar MarmøyAdresse: Alvildesvei 37, 4897 GrimstadAlder: 80 år i dagYrke: Pensjonert rektor— Jeg tilhører ikke den gruppe 80-åringer som mener at alt var bedre før. Det har skjedd store fremskritt som vi må være takknemlige for, for eksempel innen eldreomsorg og sosiale ytelser, sier Reidar Marmøy. I dag runder han 80. Men jubilanten er fremdeles en svært aktiv mann. Slik han også var i sin formelt sett yrkesaktive alder. Mange lesere vil huske ham som rektor på daværende Kristiansand Handelsgymnasium og Handelsskole. Andre som formann for Norsk Lektorlag eller som nestformann i Akademikernes Fellesorganisasjon.Fortsatt følger han godt med i samfunnsdebatten. Og drivkraften er den samme sterke: Vær god mot din neste. - Mitt grunnsyn er at menneskene er ansvarlig for verden. For meg er dette ikke noe abstrakt, men veldig nært. Og kommer fra lignelsen om den barmhjertige samaritan. Alle som har et etisk grunnsyn møtes etter min mening her, sier han.I tråd med denne livsfilosofien har han blant mye annet brukt av sin tid på å besøke innsatte i fengslet. Gjennom Røde Kors visittjeneste møtte han mange mennesker som hadde kommet skjevt ut. Og som satte stor pris på å få besøk. Opp i gjennom årene var det også mange elever som satte stor pris på ham. Reidar Marmøy var på mange måter en utradisjonell skolemann og rektor. Som rektor for blårussen sa han følgende til Fædrelandsvennen i 1981:«Ikke skal jeg være den som opphøyer meg til dommer over ungdommens moral».- Det står jeg inne for ennå, forsikrer han nå.- Når jeg ser hvordan stater og de ansvarlige i samfunnet steller med denne verden, vil ikke jeg gå ungdommens moral nærmere etter i sømmene. For de har dessverre gått i en dårlig skole. Selvfølgelig er det mye betenkelig blant de unge, som et sanseløst alkoholforbruk. Men problemet er nok større enn lysten til å drikke, slår han fast.Reidar Marmøy har også brukt mye tid på å skrive bøker. Særlig om ulike sider ved livet og tilværelsen i hjembyen Grimstad. Og han har ikke lagt pennen på hylla. Tidligere har han skrevet første bind om Grimstad bys historie. Den gikk fram til utbruddet av krigen. Nå er han i full gang med bind to, som skal dekke perioden fram til kommunesammenslåingen 1. januar 1971.Men han vil ikke love noen dato for når den kan leses.- Jeg pleier å si det sånn at boka kommer når den er ferdig. Men jeg vil tro at mye er gjort om et års tid.Vi gratulerer med dagen og ønsker lykke til med boka!VIDAR UDJUS