Det er med skuffelse og forundring en leser at planutvalget i Søgne kommune har vedtatt å bygge helårsboliger på det som var Langenes Fiskemottak.Skuffelse over at det som har vært til fiskerinæring over en mannsalder kan bli tatt fra fiskerne på denne måten. Forundring over de argumenter som blir brukt for å rettferdiggjøre vedtaket.Det er naivt å tro at det blir mindre konflikt mellom fiskerne og fastboende enn mellom fiskerne og turister. Sannsynligvis motsatt. Turistene kommer for noen uker av gangen. For dem blir fiskeriaktivitetene en del av feriemiljøet. Nåværende helårsboliger ligger i såpass avstand at støy og lukt ikke er til sjenanse. Noe annet ville være om en bodde tett ved båtene.Hva med det økonomiske aspektet? Hvem vil tjene mest på privatboliger? Kommunen eller entreprenører? Hvem er kommunens interessenter i planene for leilighetene? Søgne Fiskerlag har lagt fram en tydelig plan med navngitt interessent. Hvorfor ble dette møtet i planutvalget lagt til den uken da flere av fiskerne har dratt på vinterfiske?Et negativt utfall av privatboliger på brygga blir at folk flest ikke lenger kan ferdes fritt der nede. Noe både bygdas folk og andre har trives med i alle år. Hvis det blir helårsboliger på fiskebrygga, mister Langenes sin sjel.Gerda BrennanSøgne