Shanty-gjengen i Høllen er provosert av den nyinnførte parkeringsavgiften. F.v. Bjørgulf Tønnessen, Torje Egeli, Tormod Lunde, Arne Roald Arnesen, Øyvind Pettersen, Arne Vik og Jan Erik Lohne. Shanty-gjengen i Høllen er provosert av den nyinnførte parkeringsavgiften. F.v. Bjørgulf Tønnessen, Torje Egeli, Tormod Lunde, Arne Roald Arnesen, Øyvind Pettersen, Arne Vik og Jan Erik Lohne. Foto: Jacob J. Buchard

Prote­sterer mot parke­rings­avgift i Høllen