• Det er møteteltet på bibelcampen som har utløst konflikt med noen av naboene. De mener at lyden er for høy. Men fylkesmannen har slått fast at det er innenfor det de må tåle. FOTO: Christian Tunge

Bibelcamp fikk medhold etter uanmeldt lydprøve

En årelang strid om lyden fra bibelcampen på Justøya, endte med at fylkesmannen tok lydprøver i nabolaget. Uten at bibelcampingen visste om det.