• Dagens bebyggelse rives og det blir rom for leiligheter, som det er forholdsvis lite av i Voiebyen. FOTO: Spiss Arkitektur & Plan

Ja til 48 leiligheter i Ytre Vågsbygd

To leilighetsbygg med 48 boenheter kan bygges ved Voie senter.