Dette synet møtte Liv da hun skulle ta morgenbadet: – En skam