• Denne illustrasjonen av fremtidens Lund Torv er sendt inn til kommunen i løpet av ferien, og videre ut på høring. Ved grøntområdet Vabua i bakgrunnen til venstre vises to og tre etasjers bygg langs Østerveien, og over dette fire punkthus på maks åtte etasjer. Sentralt i bildet på Elevine-tomta ses LundSia, prosjektet med 300 studenthybler. På hver side av Østerveien planlegges ytterligere fortetting i høyden. FOTO: Ark-Net AS/Sivilarkitekt Erik Asbjørnsen

100 nye leiligheter ved Vabua

En ny illustrasjon viser hvordan bebyggelsen kan bli ved Lund Torv. Det planlegges om lag 100 leiligheter i Østerveien, på nedsiden av grøntområdet Vabua.