Ordfører Jan Oddvar Skisland og varaordfører Erik Rostoft i formannskapets møte 10. juni. Det var her Rostoft la fram sine forslag om Sørlandsparken til den nye kommuneplanen. Ordfører Jan Oddvar Skisland og varaordfører Erik Rostoft i formannskapets møte 10. juni. Det var her Rostoft la fram sine forslag om Sørlandsparken til den nye kommuneplanen. Foto: Kjetil Reite

Kan kreve ny behand­ling uten varaord­føreren