Én vil åpne kirken enda mer. Én vil fjerne liturgien for homofile bryllup. Én ber om ro og samling

Alle kirkemedlemmer som har fylt 15 år har stemmerett, og i årets kirkevalg er det tre ganske ulike lister å velge mellom.

Kai Steffen Østensen er listetopp for Åpen folkekirke til bispedømmerådet i Agder og Telemark. Han vil åpne kirken enda mer. Foto: Jacob Buchard

Publisert:

KRISTIANSAND: I år kan velgerne i kirkevalget velge mellom tre lister til nytt bispedømmeråd. I tillegg til nominasjonskomiteens offisielle liste, er det to kirkelige partier som stiller til valg; Bønnelista og Åpen folkekirke.

Fædrelandsvennen har snakket med de tre toppkandidatene.

Av de tre er det bare Åpen folkekirkes Kai Steffen Østensen som har fast plass i bispedømmerådet fra før. Mannen fra Vanse er samfunnsplanlegger, og kjent for mange lesere gjennom sitt arbeid i Arbeiderpartiet.

– Det er travel og morsomt med to valgkamper på likt, sier Østensen.

– Hvorfor bør folk bry seg om kirkevalget?

– Fordi kirken er viktig for mange folk. Og det har skjedd mye bra. Når vi fikk på plass saken om ekteskap, føles ikke kirken lukket for LHBT-personer på samme måte som før. Det har også skjedd mye med hensyn til demokratisering, sier Østensen.

– Men dette har skjedd alt. Hvilke saker er viktig fremover?

– Et stort spørsmål er hvordan man tenker om ansettelser av prester. I vårt bispedømme ansetter man fortsatt ikke prester som lever i homofilt samliv, sier Østensen.

Vil ha en tydelig stemme

Han mener også det er viktig at kirken spiller en tydelig rolle i samfunnsdebatten. Kirken har vedtatt støtte til klimastreikende ungdommer og vist sin solidaritet med flyktninger.

– Det har noe å si hvem som styrer kirken, hvem som prioriterer. Derfor bør folk bruke stemmeretten, sier han.

– Hva skiller dere fra de andre listene?

– Nominasjonskomiteens liste har jo ingen plattform. Men Bønnelista har en tydelig konservativ profil. Vi hilser den velkommen, men advarer også. Vi har nok et annet syn enn dem når det gjelder medlemskap og demokrati, i tillegg til at vi står for helt andre ting i synet på ekteskapet.

– Hvor ser vi den kirkelige valgkampen?

– Fra 17. august står vi på stand hver lørdag. Men vi driver ikke valgkamp i kirkerommene, vi skal være å se blant annet i Markensgate.

Markus Westermoen topper nominasjonskomiteens liste til bispedømmerådet i Agder og Telemark. Han ber om ro og samling i kirken nå. Foto: Jacob Buchard

Vil samle kirken igjen

Nominasjonskomiteens liste til valget i bispedømmet toppes av Markus Westermoen. Han er ingeniør, bosatt i Kristiansand og har to perioder bak seg som vara til bispedømmerådet.

Hva håper du å få til?

– Hovedoppgaven vår blir å samle kirken igjen. Nå har vi kranglet lenge nok. Når stat og kirke skiller lag, er det viktig at kirken står samlet for å klare seg på egen hånd. Jeg vil jobbe for en kirke som klarer å inkludere alle. Ikke bare alle som er enig med meg, men alle, sier han.

– Åpen folkekirke vil sette ansettelsespolitikken på dagsorden. I vårt bispedømme ansetter man ikke prester som lever i homofile ekteskap. Hva tenker du om den saken?

– Den kommer vel opp hvis det blir aktuelt i en søknadsprosess. Men jeg klarer ikke se at det finnes teologiske argumenter for å ansette homofile prester, sier Westermoen.

Når kirke og stat skiller lag, får kirken mer av ansvaret for egen økonomi. Da kan vedlikehold av gamle kirkebygg bli satt opp mot midler til drift av menighetene.

– Har Den norske kirke for mange bygg?

– Kanskje det ja. Man må huske på at kirkene har en viktig kulturhistorisk funksjon, og mange små steder spiller den en viktig rolle selv om antallet gudstjenester kan være lavt. Å legge ned kirker er nesten som å legge ned sykehus.

Advarer mot å bli for politisk

Men Westermoen er ikke fremmed for tanken om å selge enkelte bygg til andre, fortrinnsvis kristne trossamfunn i byene.

– Hva slags rolle bør kirken spille i samfunnsdebatten?

– Jeg mener kirken må være forutsigbar. Vi skal være en premissleverandør av velfunderte etiske standpunkter. Men vi bør motstå fristelsen til å kaste oss på mange konkrete politiske saker og ha sterke meninger på politikernes arena.

– Eksempler?

– Kirken bør holde seg unna bompengediskusjonen. Og klimastreiken. Samtidig skal vi være tydelige på at man må verne om miljøet, sier Westermoen.

Håkon Kolstad Varhaug, førstekandidat for Bønnelista i valget til bispedømmerådet i Agder og Telemark. Han vil gjerne ta opp igjen saken om den nye ekteskapsliturgien for likekjønnede. Foto: Fotofabrikken

– «Bibeltro syn»

Den nystartede Bønnelista har byggmester Håkon Kolstad Varhaug i Holum på topp til valget i bispedømmet.

Hva håper du å få til?

– Jeg brenner veldig for ungdomsarbeid, og håper å gi ungdommene en grunnfast tro på Bibelen og evangeliet. De trenger gode ledere som står fast på et bibeltro syn og lever i tråd med det. Derfor vil jeg satse på opplæring av ungdomsledere, sier Varhaug.

– Ungdommen trenger en kirke som kan rettlede dem, og leder som kan fortelle om hva slags plan Gud har for deres liv.

Omkamp om ekteskap

– Hvorfor laget dere Bønnelista?

– Nominasjonskomiteens liste har ikke noe program. Dermed vet ikke velgerne hva slags ståsted kandidatene de stemmer på har, uten å kjenne dem personlig. Vi mente det var behov for en liste som står på de kristne verdiene og er tydelig bibeltro.

Bønnelista håper blant annet å ta opp igjen spørsmålet om den nye ekteskapsliturgien for likekjønnede.

– En annen sak som er viktig for oss, er lokalt selvstyre i menighetslivet. Vi vil ha bort muligheten for at menigheter legges ned som følge av sentrale beslutninger. Vi vil også gi menighetene makt i ansettelser. Søkere til stillinger bør besøke menighetene og menigheten bør kunne si hvem de foretrekker.

– Hva tror du flere konkurrerende lister gjør med kirkevalget?

– Flere lister gir et klarere retningsvalg. Men det blir jo mer politisk. Jeg håper det gir mer engasjement for kirken. Velger mange oss, kan vi kanskje få tilbake noen av dem vi har mistet de siste årene, når kirken har endret seg, sier Varhaug.

Publisert: