Kari Klingsheim (til venstre), leder for Frelsesarmeens velferdsarbeid i Kristiansand, og Jenny-Ann Høgeli, avdelingsleder for Samfunn og inkludering i Kirkens Bymisjon i Kristiansand, foran sanitærbrakka ved Vesterveien. Kari Klingsheim (til venstre), leder for Frelsesarmeens velferdsarbeid i Kristiansand, og Jenny-Ann Høgeli, avdelingsleder for Samfunn og inkludering i Kirkens Bymisjon i Kristiansand, foran sanitærbrakka ved Vesterveien. Foto: Tormod Flem Vegge

– Hvis det er så mange som selger piller, hvorfor klarer ikke politiet å ta dem, da?