• Kari Klingsheim (til venstre), leder for Frelsesarmeens velferdsarbeid i Kristiansand, og Jenny-Ann Høgeli, avdelingsleder for Samfunn og inkludering i Kirkens Bymisjon i Kristiansand, foran sanitærbrakka ved Vesterveien. FOTO: Tormod Flem Vegge

– Hvis det er så mange som selger piller, hvorfor klarer ikke politiet å ta dem, da?

Organisasjoner som hjelper de rumenske tiggerne i Kristiansand antar at det foregår pillesalg blant dem, slik politiets rapport sier. – Vi kan ikke unnlate å engasjere oss fordi noen gjør gale ting, sier Jenny-Ann Høgeli.