• Professor Ingrid Lund har tidligere forsket på mobbing i barnehage og skole. Ifølge en ny undersøkelse er problemet like stort innen høyere utdanning. FOTO: Bjelland, Kjartan

Har avdekket mobbing og utestengelse blant studenter

En ny studie viser at mobbing og utestengelse er et alvorlig problem for mange studenter. Forsker mener mobbingen blir bagatellisert og at det trengs en holdningsendring i høyere utdanning.