• I over 20 år har det blitt snakket om å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. En fersk rapport slår fast at byggingen vil bli langt dyrere enn tidligere beregnet. FOTO: Scanpix

Fraråder bygging av ny jernbanestrekning

En fersk rapport konkluderer med at en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.