• De ansatte på akuttmottaket 6.1 ved Sørlandet sykehus opplever en kraftig økning i vold. Fra venstre sykepleier Julian Froholt, enhetsleder Karin Verdal Buen og sykepleier Sveinung Erstad. FOTO: Kollstad, Reidar

Slår alarm om vold mot ansatte på psykiatrisk

Antall tilfeller av vold mot ansatte ved psykiatrisk sykehusavdeling på Sørlandet sykehus har økt kraftig. Mindre bruk av tvang kan være en årsak.