• Pål Arnfinn Haugen viser hvor store snømengder som ligger på hyttetak i Setesdalsheiane nå. Denne søppelbua ligger vest for Bjørnevatn i Valle. Straks veiene er åpnet må folk se til hyttene sine, sier han. FOTO: Johs Bjørkeli

- Se til hyttetakene

På Hovden har hyttefolk og fastboende de siste dagene vært opptatte med å måke tak og innkjørsler etter de enorme snømengdene som kom i helgen. Men nå har også snømengdene blitt store noen mil lenger sør i Setesdal.